< Batxillerat

Batxillerat de l'Excel·lència

Preparem els nostres alumnes per a les proves de meritació de l’excel·lència. Aquestes proves són el reconeixement oficial dels mèrits de l’alumnat que demostra una preparació d’excel·lència en l’etapa del batxillerat. Aquest reconeixement, a més de constar en l’expedient de l’alumne o l’alumna i de permetre l’exempció de les taxes universitàries per al primer curs, dóna dret a optar als Premis Nacionals de Batxillerat.

Batxillerat