< Batxillerat

Modalitats de Batxillerat

A la nostra escola tenim un itinerari per a cada una de les modalitats de Batxillerat que oferim; els nostres itineraris són uniformes i estrictament lligats amb una opció acadèmica. Aquestes ofertes contemplen:

  • la coherència entre les matèries del currículum
  • les exigències d'accés a la universitat i dels cicles formatius a què s'adrecen molts alumnes
  • un caràcter orientador i propedèutic cap a determinats àmbits universitaris

Les modalitats que oferim són:


Modalitat Ciències Socials


Modalitat Ciències


Modalitat Tecnologia