< Batxillerat

Grups reduïts, atenció individualitzada

Els nostres grups reduïts afavoreixen l’aprenentatge i la investigació, i permeten treure el màxim profit de les capacitats de cada alumne.

Cada grup-classe té assignat un tutor o tutora, responsable del seguiment de l'alumnat del seu grup i de coordinar tot el professorat que incideix en aquest grup.

Els alumnes de batxillerat tenen una hora lectiva setmanal amb el tutor durant la qual es realitzen activitats que giren entorn a quatre grans eixos:

  • Desenvolupament personal de l'alumne/a: autoconeixement, organització i foment de les motivacions acadèmiques i personals.
  • Orientació escolar: suport en el procés d’aprenentatge, avaluació i autoavaluació.
  • Orientació acadèmica i professional: itineraris, presa de decisions, sortides professionals.
  • Convivència i participació: implicació en el centre per tal de crear un ambient acollidor i d’estudi.
Batxillerat
Batxillerat
Batxillerat