Llengua estrangera

Obrint horitzons

Atenció personalitzada

Sent protagonistes

Innovació

Innovant dia a dia

Valors humans

Conscients del futur

Qui som?

El nostre ideari es fonamenta en l’ésser humà i els seus valors; uns valors que són universals i constitueixen la riquesa més gran que té l’home; valors que afloren tot just en néixer i es consoliden durant la seva vida: l’estimació, la responsabilitat, el respecte i la tolerància. 

L’Escola Betlem basteix una petita comunitat humana en la qual tant el nadó, l’infant i l’adolescent tenen l’oportunitat de realitzar-se com a membres de la societat tot prenent exemple dels seus educadors i companys.

A la nostra escola treballem per a una educació global de la personalitat de l’alumnat i, per aconseguir-ho, oferim una formació humana i acadèmica. La nostra educació integral es fonamenta en l’educació en totes les dimensions de la persona: emocional, moral, social, intel·lectual, motriu i artística. 

Han passat cinquanta anys i ens omple de satisfacció comprovar que el nostre ideari reflecteix la il·lusió, l’estimació, la modernitat, la voluntat i el treball que ens va empènyer i donar coratge per dur a terme una tasca tan privilegiada i responsable com la nostra.

Eduquem en el respecte i l’esforç juntament amb les famílies perquè el nostre alumnat esdevinguin persones íntegres, autònomes, intel·lectualment curioses, creatives, entusiasmades amb els aprenentatges, socialment compromeses i amb sensibilitat pel planeta Terra.

Els trets que defineixen la nostra filosofia educativa:

  • L’estructura familiar de la nostra escola afavoreix el seguiment individual, millora el grau de coneixement i permet triar les actuacions més adients per a cada alumne/a. Aquesta estructura familiar ofereix també un ambient estable que genera confiança.
  • Estimem el nostre alumnat. L’afecte i l’estimació obren oportunitats de vincles, de relació, de comunicació i d’aprenentatges. 
  • Respectem l’alumne/a com a únic dins la diversitat de l’aula i vehiculem els aprenentatges respectant el seu grau de desenvolupament maduratiu. 
  • Treballem amb il·lusió en un entorn privilegiat que afavoreix el procés d’ensenyament-aprenentatge.
  • Donem valor a l’esforç. L’esforç i el treball del dia a dia són l’eina més efectiva en tots els nostres àmbits educatius.
  • Utilitzem metodologies adequades a les necessitats educatives de l’alumnat del segle XXI.
  • El respecte i la complicitat amb les famílies ens permet acompanyar l’alumne en el seu procés d’aprenentatge.
  • Valorem el nostre equip docent com l’actiu més important en la consecució del nostre projecte educatiu. El nostre equip de mestres és competent, empàtic, exigent, treballador, professional i actiu.

Sol·licita una visita per a conèixer l'escola

Darreres notícies