Batxillerats

Modalitats

A l’escola oferim uns estudis de Batxillerat especialitzats i d’alta qualitat que preparen el nostre alumnat per afrontar amb èxit els seus estudis posteriors (graus universitaris, estudis professionals…).

A la nostra escola tenim un itinerari per a cadascuna de les modalitats de Batxillerat que oferim; els nostres itineraris són uniformes i estrictament lligats amb una opció acadèmica. Aquestes ofertes contemplen:

 • La coherència entre les matèries del currículum.
 • Les exigències d’accés a la universitat i dels cicles formatius a què s’adrecen molts alumnes.
 • Un caràcter orientador i propedèutic cap a determinats àmbits universitaris.

Les modalitats que oferim són:

 • Modalitat Ciències Socials.
 • Modalitat Ciències  i Tecnologia.
 • Modalitat General.

Atenció personalitzada

Els nostres grups reduïts afavoreixen l’aprenentatge i la investigació i, a més, permeten treure el màxim profit de les capacitats de cada alumne/a.

Cada grup-classe té assignat un tutor o tutora, responsable del seguiment de l’alumnat del seu grup i de coordinar tot el professorat que incideix en aquest grup.

Els alumnes de batxillerat tenen una hora lectiva setmanal amb el tutor en la qual es realitzen activitats que giren entorn a quatre grans eixos:

 • Desenvolupament personal de l’alumne/a: autoconeixement, organització i foment de les motivacions acadèmiques i personals.
 • Orientació escolar: suport en el procés d’aprenentatge, d’avaluació i d’autoavaluació.
 • Orientació acadèmica i professional: itineraris, presa de decisions, sortides professionals.
 • Convivència i participació: implicació en el centre per tal de crear un ambient acollidor i d’estudi.

Batxillerat Dual Internacional

A part del títol de Batxillerat oficial de l’escola, preparem el nostre alumnat per poder obtenir també el High School Diploma americà, vàlid a tots els Estats i Universitats d’EEUU. 

Exactament el mateix diploma que reben els alumnes d’EEUU quan finalitzen el grau 12 (2n de Batxillerat) i que obre les portes de les universitats americanes.

Llengües estrangeres

English

A l’escola fem un treball intensiu de les llengües estrangeres (anglès i francès) amb l’objectiu que el nostre alumnat assoleixi un molt bon nivell i obtingui les titulacions oficials de:

 • Cambridge and Business English

Intercanvis i estades a l’estranger

L’escola ofereix un intercanvi lingüístic i cultural al llarg de l’etapa de Batxillerat.

 • Intercanvi amb Austràlia: A partir de 4t d’ESO, el nostre alumnat va a Austràlia 4 setmanes i posteriormen els alumnes australians venen a Premià de Dalt durant 4 setmanes més.

Batxillerat de l’excel·lència

Preparem els nostres alumnes per a les proves de meritació de l’excel·lència. Aquestes proves són el reconeixement oficial dels mèrits de l’alumnat que demostra una preparació d’excel·lència en l’etapa del batxillerat. Aquest reconeixement, a més de constar en l’expedient de l’alumne/a i de permetre l’exempció de les taxes universitàries per al primer curs, dona dret a optar als Premis Nacionals de Batxillerat.

Instal·lacions