< ESO

Una bona preparació a l'ESO és garantia d'èxit en els estudis posteriors

Proporcionem a tots els nois i les noies una educació que els permet assegurar un desenvolupament personal sòlid i adquirir les competències culturals i socials relatives a l'expressió i comprensió oral, a l'escriptura, al càlcul i a la resolució de problemes.

També contribuïm a desenvolupar les habilitats socials de treball i d'estudi amb autonomia i esperit crític, la sensibilitat artística, la creativitat i l'afectivitat de tots els nostres alumnes.

L'acompanyament personalitzat que realitzem del nostre alumnat afavoreix la seva autonomia i el seu aprenentatge.

Posem les màximes expectatives en cada alumne/a i li proporcionem l'oportunitat d'obtenir el màxim i el millor d'ell/a mateix/a. Fomentem les seves potencialitats des de l'autoconeixement, l'autoestima i el compromís amb el seu procés educatiu.

ESO

ESO

ESO

ESO