< ESO

Noves tecnologies, noves metodologies

ESO
ESO

A la nostra escola preparem els alumnes per a les demandes del segle XXI, millorant el seu aprenentatge i les seves capacitats mitjançant metodologies educatives que integren les noves tecnologies a les nostres aules.

Aquesta capacitat digital comporta la realització, cada vegada més nombrosa, dactivitats multimèdia, que faciliten un aprenentatge més ràpid i engrescador que fomenta l'interès del nostre alumnat.

Tots els alumnes d'ESO disposen d'un ordinador personal per tal de poder realitzar aquelles matèries que treballem de manera digital.