< ESO

Seguiment personal, atenció individualitzada

Els nostres grups reduïts afavoreixen l’aprenentatge i la investigació, i permeten treure el màxim profit de les capacitats de cada alumne.

El nostre projecte tutorial estableix un seguiment proper i eficaç de l’evolució acadèmica i personal de tot l’alumnat i contribueix:

  • Al desenvolupament personal dels alumnes.
  • A la preocupació per les seves circumstàncies personals.
  • A la personalització dels processos d’ensenyament i aprenentatge.
  • A la seva orientació escolar, acadèmica i professional.
  • Al suport davant la presa de decisions sobre el seu futur.
  • Al desenvolupament d’una dinàmica positiva en el grup classe.
  • A la implicació de l’alumnat en la dinàmica del centre.

Amb la finalitat de potenciar en els alumnes la seva maduresa, autonomia i presa de decisions coherents i responsables realitzem les sessions de tutoria en diferents àmbits:

  • Tutoria amb el grup-classe
  • Tutoria personalitzada amb cada alumne
  • Tutoria/entrevista amb la família + alumne
ESO