< Educació infantil

English

Els alumnes d'Educació Infantil estan immersos en l'aprenentatge de llengua anglesa juntament amb el català, dins d'un marc quotidià al llarg del dia.

L'escola d'Educació Infantil té un departament de llengua anglesa amb mestres natives, que són les encarregades de treballar diàriament l'anglès a l'escola.

Escola d'Educació Maternal i Infantil
Escola d'Educació Maternal i Infantil
Escola d'Educació Maternal i Infantil
Escola d'Educació Maternal i Infantil
Escola d'Educació Maternal i Infantil