< Educació infantil

Desenvolupament social

Joc

EINA DE COMUNICACIÓ I APRENENTATGE

Treballem amb il·lusió amb un entorn privilegiat que afavoreix l'ensenyament-aprenentatge.

Escola d'Educació Maternal i Infantil
Escola d'Educació Maternal i Infantil
Escola d'Educació Maternal i Infantil
Escola d'Educació Maternal i Infantil

Comunicació

Escola d'Educació Maternal i Infantil
Escola d'Educació Maternal i Infantil
Escola d'Educació Maternal i Infantil

hàbits + hàbits = HÀBITS

Escola d'Educació Maternal i Infantil
Escola d'Educació Maternal i Infantil
Escola d'Educació Maternal i Infantil
Escola d'Educació Maternal i Infantil