< Educació maternal

Desenvolupament cognitiu

Escola d'Educació Maternal i Infantil

L'Escola Maternal dóna oportunitats per desenvolupar les intel·ligències i per: estimar, respectar i ser feliç, per treballar els valors universals, aprendre gaudint i descobrint amb els aprenentatges, ser curiosos i estar motivats, fer un bon treball d'hàbits i per desenvolupar formes de comunicació i relació social.

Treballem: les intel·ligències múltiples, l'estimulació primerenca, el desenvolupament físic, el treball per projectes, les metodologies actives, les TIC, el treball cooperatiu, la metodologia Montessori, l'experimentació, l'art i la creativitat, l'educació emocional, els valors i donem espai i oportunitat per la comunicació.