< Educació maternal

English

Els alumnes d'Educació Maternal estan immersos en l'aprenentatge de la llengua anglesa des dels quatre mesos d´edat, dins d'un marc quotidià al llarg del dia.

L'escola d'Educació Maternal té un departament de llengua anglesa, amb mestres especialistes en llengua estrangera, que són els encarregats de treballar diàriament totes les àrees i activitats juntament amb les seves mestres.

Escola d'Educació Maternal i Infantil
Escola d'Educació Maternal i Infantil
Escola d'Educació Maternal i Infantil
Escola d'Educació Maternal i Infantil
Escola d'Educació Maternal i Infantil