< ESO

Resultats excel·lents en les proves externes

Els nostres excel·lents resultats a les avaluacions externes que realitza el Departament d'Ensenyament ens posicionen com una de les millors escoles.

Assoliment de les Competències bàsiques a les proves externes d'avaluació de 4t d’ESO:

Resultats globals Avaluació CB 2011/12 Resultats globals Avaluació CB 2012/13 Resultats globals Avaluació CB 2013/14 Resultats globals Avaluació CB 2014/15 Resultats globals Avaluació CB 2015/16 Resultats globals Avaluació CB 2016/17 Resultats globals Avaluació CB 2017/18 Resultats globals Avaluació CB 2018/19
LL. catalana 89.3% 94.7% 100% 100% 95% 100% 100% 100%
Castellano 100% 95% 100% 94,4% 85% 100% 100% 100%
Matemàtiques 85,7% 85,9% 100% 94,4% 100% 100% 100% 100%
English 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Científicotecnològic 100% 100% 100% 100%
ESO